Workshop van Toegankelijk Bloemendaal

Donderdag 9 februari jl. organiseerde Toegankelijk Bloemendaal een workshop ‘toegankelijkheid’ waarvoor ook onze ambassadeurs waren uitgenodigd. 

‘Iedereen moet zich welkom voelen in onze gemeente! Een toegankelijke omgeving voor
mensen met een beperking hoort daarbij. Ervaren waar toegankelijkheid over gaat is een belangrijke eerste stap om toegankelijk te denken en doen. Bewustwording, daar gaat het om,’ aldus de werkgroep Bloemendaal.

De activiteiten van Toegankelijk Bloemendaal komen voort uit het VN-verdrag Handicap dat dateert uit 2006. Het verdrag is door Nederland geratificeerd in 2016 waarna een implementatieplan is opgesteld: Programma VN-verdrag: onbeperkt meedoen.

Onze ambassadeurs Maarten en Ilse namen vanuit Haarlem deel aan de workshop Toegankelijk Bloemendaal. Deze was geïnitieerd door leden van de werkgroep en sprekers uit andere organisaties zoals Ongehinderd en Gebruiker Centraal. De opkomst voor de workshop was groot: toegankelijk Heemstede, burgemeester Roest, verantwoordelijk wethouder mevr. Gamri, WMO-raad en vele ambtenaren. 

De onderwerpen die de revue passeerden waren toegankelijkheid openbare ruimte; de voordelen van een ongehinderde onderneming (getoetst en geadviseerd door het keuringsteam van Ongehinderd) en digitale toegankelijkheid. De website van Toegankelijk Bloemendaal is ook voor visueel gehandicapten goed toegankelijk door gebruik te maken van gesproken teksten. toegankelijkbloemendaal.nl.

Ervaringsdeskundigen namen ons mee in een wereld van kinderen met een beperking en het ontbrekende aanbod van inclusieve speeltoestellen en onderwijs. Hartverscheurend. Eén van de ambassadeur liet ons ‘zien’ wat het is om te leven met een visuele beperking. Wist jij dat alle euro-munten verschillende randen hebben? Van glad tot kartels en inkepingen, zo herkent de slechtziende wat het is. Aan burgemeester Elbert Roest de eer om met een blinddoek op, het bedrag van € 3,50 uit zijn portemonnee te vissen. Het bleek moeilijker dan gedacht, het werden er vijf.  

Ook werd een convenant ondertekend door burgemeester, wethouder en toegankelijk Bloemendaal over verdere gezamenlijke activiteiten om Bloemendaal een beter toegankelijk dorp te maken. Het was mooi om te zien dat er echt aandacht is voor toegankelijkheid in de breedste zin van het woord.

Na deze inspirerende interactieve middag, die afgesloten werd met een hapje en drankje, fietsten we vol nieuwe energie en plannen terug naar Haarlem. Een ding is zeker, er is werk aan de winkel!