Wat is toegankelijkheid?

Toegankelijkheid is iedereen, met of zonder beperking, de kans geven om gebruik te maken van alle vormen van voorzieningen, informatie en dienstverlening. Iedereen moet volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving.

Integratie en inclusie

Vroeger sprak men vooral over de ‘integratie’ van mensen met een beperking. Dan ging het er vooral om hoe het individu zich kon aanpassen aan zijn omgeving.
Tegenwoordig spreken we liever over ‘inclusie’. Daarbij wordt gekeken hoe de omgeving kan worden aangepast aan het individu. Er wordt zo veel mogelijk gewerkt naar één oplossing die zo veel mogelijk voor iedereen van toepassing kan zijn. 

Wetten en richtlijnen 

Toegankelijkheid is helaas niet vanzelfsprekend en daarom is het belangrijk dat hiervoor wetten en regels zijn, zoals het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap. En als je de wereldwijd geldende WCAG-richtlijnen volgt zorg je er bijvoorbeeld voor dat jouw website of app toegankelijk is. 

Digitale toegankelijkheid

Digitale toegankelijkheid wil zeggen dat iedereen gebruik kan maken van de mogelijkheden die internet, computers en smartphones bieden. Wanneer gaat het mis met digitale toegankelijkheid? Bijvoorbeeld wanneer een website witte tekst op een lichtblauwe achtergrond aanbiedt – onleesbaar voor slechtzienden. Als een illustratieve grafiek geen tekstuele beschrijving bevat – zodat de hulpsoftware van een blinde bezoeker niets kan voorlezen. Of als een video geen ondertiteling heeft en daarmee onbegrijpelijk wordt voor een dove of slechthorende. 

Fysieke toegankelijkheid

Mensen met een beperking moeten net als ieder ander gebruik kunnen maken van buitenruimten, openbare gebouwen, woningen etc. En alle mensen moeten zelf kunnen kiezen waar zij hun tijd doorbrengen. We spreken hier over fysieke toegankelijkheid. Een goed toegankelijk gebouw heeft bijvoorbeeld een duidelijk herkenbare ingang die iedereen kan gebruiken. Als we spreken over fysieke toegankelijkheid dan kijken we ernaar vanuit een inclusieve gedachte. Als bij een gebouw een aparte rolstoelvriendelijke ingang is gemaakt, dan kun je zeggen dat het gebouw toegankelijk is. Maar pas als je een ingang zo maakt dat eenieder er gebruik van kan maken is het optimaal toegankelijk. 

Sociale toegankelijkheid

Het VN-verdrag gaat verder dan alleen fysieke toegankelijkheid. Het besteedt ook aandacht aan sociale toegankelijkheid. Als iets sociaal toegankelijk is betekent dat dat je goed te woord wordt gestaan en dat je makkelijk bij de juiste informatie kunt komen. Bovendien wordt deze informatie op een begrijpelijke en toegankelijke manier aangeboden.

Een deel van de informatie op deze pagina is geleend van Stichting Accessibility.