Toegankelijkheid speeltuinen

Afgelopen donderdag had ambassadeur Margot afgesproken met Inger van den Bosch (beleidsadviseur ecologie en groen) en Ikram Abdellaui (beleidsadviseur Jeugd), naar aanleiding van haar brief aan de gemeenteraad over inclusieve en toegankelijke speeltuinen.
Inger vertelde dat Margots brief is besproken in de raadsvergadering en dat deze zeker indruk heeft gemaakt.

Margot vertelde dat ze maar weinig kinderen zoals haar zoon Kris in de speeltuin ziet. Dit kan mogelijk het gevolg zijn van het ontbrekende aanbod van inclusieve speeltoestellen. Als je in een rolstoel zit en niet kunt lopen dan heb je in de huidige speeltuinen in Haarlem heel weinig te zoeken. Veel speeltuinen hebben een slecht berijdbare ondergrond en/of er zijn geen inclusieve speeltoestellen.

De speeltuinen in de Van Oosten de Bruijnstraat (speeltuinvereniging) en op het Wilsonsplein (gemeentelijke openbare speeltuin) zijn bezocht zodat zij een indruk konden krijgen waarom de speeltuinen in Haarlem niet inclusief zijn.

Kristian kan vanwege zijn ernstig verstandelijke beperking geen gebruik maken van klimrekken en touwladder, maar hij vindt glijbanen fantastisch. Ook houdt hij erg van schommelen, maar kan niet op een ‘normale’ schommel omdat hij niet snapt hoe hij daar op moet blijven zitten.

Er zijn verschillende ideeën besproken, zoals een zogenaamde luie trap bij de glijbaan, nestschommels en bijvoorbeeld wandpanelen waar kinderen met en zonder rolstoel samen muziek/geluid kunnen maken, om zo ook het samen spelen te stimuleren.

Het is in ieder geval goed om te weten dat ook de toegankelijkheid voor kinderen met een beperking steeds meer op de agenda komt.

Voor de liefhebber is hier de link naar de opnames van de raadsvergadering van 15 december waarin de ChristenUnie vragen stelt n.a.v. Margots brief. Vergadering Vragenuur 15-12-2022 Gemeente Haarlem (notubiz.nl).