Staan vuilcontainers in de weg?

Als Spaarnelanden de vuilcontainers leegt, is de stoep daarna vaak niet meer toegankelijk voor voetgangers met wielen. Het is geen wereldprobleem, maar het is voor Spaarnelanden geen extra moeite om de containers wél goed terug te zetten. Maak hier melding van bij de gemeente. Alleen zo is Spaarnelanden op de hoogte en kunnen ze eraan werken om hier anders mee om te gaan.

Melding maken in Haarlem kan via internet of telefoon 14023.