Raadscommissievergaderingen donderdag 7 januari

Op donderdag 7 januari vergaderen de raadscommissie Ontwikkeling en Samenleving. Beide  commissies beginnen om 17.10 uur; commissie Ontwikkeling vergadert in de Zijlpoort en commissie Samenleving in de raadzaal.

Onder anderen de toekomst van de ambassadeurs komt aan bod!

De agenda’s van de commissies staan op www.haarlem.nl/vergaderingen.

Bij de vergaderingen mag geen publiek aanwezig zijn in verband met de coronamaatregelen. De vergaderingen zijn live te volgen via https://haarlem.notubiz.nl/.

Voorafgaand aan de vergaderingen is er van 16.30 – 17.00 uur het vragenuurtje/rondvraag in de Zijlpoort. Dit vragen(half)uur is ook live te volgen.

Inspreken

Bij de commissievergaderingen kan in principe fysiek worden ingesproken, zowel op punten die niet op de agenda staan, als op punten die wel op de agenda staan.

Als de coronamaatregelen dat vereisen kan het inspreken mogelijk op een andere manier dan gebruikelijk zijn.

Bij de commissie Ontwikkeling is het agendapunt ‘spreektijd voor belangstellenden (over niet op de agenda staande onderwerpen)’ om 20.00 uur. Bij de commissie Samenleving is deze mogelijkheid er om 20.45 uur (tijden van de agendapunten zijn indicatief).

Aanmelden voor inspreken kan via www.haarlem.nl/inspreken.

Er kan ook een schriftelijke reactie worden gegeven. Deze kunt u sturen aan griffiebureau@haarlem.nl.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het griffiebureau: griffiebureau@haarlem.nl of 023-511 3034.