Toegankelijk Haarlem

Toegankelijk Haarlem is een belangenbehartigersgroep van vrijwillige ambassadeurs die zich actief inzet voor een inclusieve stad: Haarlem. Een belangrijk onderdeel van wat de ambassadeurs doen is bewustwording creëren. Wanneer mensen bewust zijn, kunnen zij hun gedrag en denkwijze aanpassen. Dit doen we door te adviseren, voorlichting te geven, te schouwen en activiteiten te organiseren. Zie voorbeeld Website Toegankelijk Zwolle.

Hoe is de situatie nu 

 • De ambassadeursgroep bestaat nu uit verschillende leden die zich op vrijwillige basis bezighouden met het creëren van bewustwording en verbeteren van de toegankelijkheid van Haarlem
 • We komen één keer in de maand bijeen in Wijkcentrum Binnensteeds op de Nieuwe Groenmarkt voor een informeel overleg. Eens in de twee maanden overleggen we met de gemeente over verschillende onderwerpen
 • Wij hebben gesprekken met raadsleden, doen hier en daar een schouw, geven (on)gevraagd advies en organiseren sporadisch een ervaringsbijeenkomst op eigen initiatief
 • Onze achterban weet ons nog niet goed te vinden
 • De gemeente Haarlem heeft dit jaar twee coördinatoren aangewezen, die elk twee uur te besteden hebben aan toegankelijkheid en dat is onzes inziens veel te weinig

Visie voor de toekomst/wat willen we bereiken 

 • Bewustwording creëren over toegankelijkheid in de breedste zin van het woord
 • Toegankelijk Haarlem wil gaan werken met vier pijlers: voorlichting geven, adviseren, schouwen en activiteiten organiseren
 • Dat de gemeente Haarlem het VN Verdrag Handicap naleeft. Dit is namelijk niet vrijblijvend, maar verplicht
 • Bij alle plannen/ projecten (bouw/ verkeer/ handhaving etc) van de gemeente voorin het proces betrokken worden. Wij willen een advies orgaan zijn
 • De groep ambassadeurs uitbreiden naar 30-40 leden, zodat we wij onze draagkracht vergoten en de draaglast verminderen
 • Zichtbaarder worden voor onze achterban en Haarlemmers in het algemeen
 • Onze visie voor 2030: Uitgeroepen worden tot één van de meest toegankelijke steden van Nederland (top 10)
 • De komende jaren willen we toegankelijkheid weer breed en actief op de kaart zetten

Rol van de ambassadeurs

Als ambassadeur heb je affiniteit met toegankelijkheid in de breedste zin van het woord of ben je ervaringsdeskundige en wil je graag een steentje bijdragen aan een toegankelijk Haarlem. Dat betekent meer bewustwording creëren en het verbeteren van toegankelijkheid. Wij werken met vier pijlers: voorlichting geven, adviseren, schouwen en activiteiten organiseren

Wil jij ons team versterken?

Toegankelijk Haarlem is op zoek naar uitbreiding van de ambassadeursgroep. Heb je een fysieke, visuele of auditieve beperking? Of ben je partner/ouder/kind van iemand met een beperking? Wil je je kennis en ervaring inzetten voor een inclusief en toegankelijk Haarlem? Dan ben je bij ons aan het goede adres! 

Hoe meer ambassadeurs hoe groter ons draagvlak en zichtbaarheid binnen de stad. Wij kijken graag naar ieders kwaliteiten en willen deze zoveel mogelijk benutten. Wij willen gaan werken in sub groepen, zodat je gericht aan de slag kan met jouw interesses. Dus ben je goed in schrijven? Of juist in social media? Of juist in gesprekken voeren? Dan krijg je daar alle ruimte voor om mee aan de slag te gaan en je eventueel verder te ontwikkelen. Daarnaast is het wenselijk om wekelijks je mail te checken en deze te beantwoorden.

Dus, heb jij affiniteit met toegankelijkheid en/of bent ervaringsdeskundige en wil je samen met ons van Haarlem een betere toegankelijke stad maken? Ben je minimaal één keer per maand beschikbaar om een vergadering bij te wonen en wil je jouw ervaring/talent benutten in het geven van advies of voorlichting, het schouwen van locaties of activiteiten organiseren? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wil je meer over ons weten of heb je vragen over wat wij precies doen, stuur dan geheel vrijblijvend een mailtje naar: info@toegankelijkhaarlem.nl.