OV-protocol aangepast met aandacht voor toegankelijkheid

Na een felle lobby van onder andere Ieder(in) en aandacht vanuit de politiek is er een werkgroep opgestart om toegankelijkheid zo goed mogelijk op te nemen in een nieuwe versie van het protocol OV. Deze nieuwe versie bevat nieuwe en belangrijke afspraken over toegankelijkheid. Lees verder op iederin.nl