Oproep aan Tweede Kamer: houd aandacht voor toegankelijkheid OV

Van Iederin.nl Op 17 april vergadert de Tweede Kamer commissie infrastructuur over het openbaar vervoer. We hebben de (veel nieuwe) commissieleden belangrijke punten meegeven zodat mensen met een beperking net als ieder ander gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer in Nederland.

Onjuist gebruik begrip proportionaliteit 

In een onderzoek naar de uitvoeringskosten van het bestuursakkoord toegankelijkheid OV zeggen de decentrale overheden dat 25% van de haltes vanuit proportionaliteit niet aangepast kunnen worden. Dit mag niet. Alle haltes moeten uiteindelijk aangepast worden. En dit hoeft niet meteen maar geleidelijk. We hebben de Kamer gevraagd om de staatssecretaris te verzoeken dit uit het onderzoek te halen. Zo kunnen uitvoerders zich niet verbergen achter het onjuist gebruiken van het begrip proportionaliteit uit het VN-verdrag.   

Betrek ervaringsdeskundigheid in uitvoeringsplannen  

In het bestuursakkoord toegankelijkheid staat dat decentrale overheden uitvoeringsplannen moeten opstellen. Dit moet voor 1 mei en daardoor is er weinig ruimte om ervaringsdeskundigen te betrekken. Ieder(in) krijgt signalen dat de plannen zonder hen gemaakt worden. We roepen daarom op om te zorgen dat ervaringsdeskundigen wel betrokken worden zoals het VN-verdrag voorschrijft. 

Start wetgevingsproces snel en neem ook de buurtbus mee   

Het ministerie van infrastructuur en waterstaat heeft aangegeven welke maatregelen uit het bestuursakkoord zij in wetgeving willen opnemen. Wij vragen de politiek om dit wetgevingstraject zo snel mogelijk te starten zodat nieuwe concessies aan de nieuwe minimumeisen uit het bestuursakkoord voldoen. En zorg ook dat de toegankelijkheid van flex-vervoer zoals de buurtbus wettelijk geregeld wordt. Nu kunnen nog ontoegankelijke OV-systemen worden geïntroduceerd en dit moet niet meer mogelijk zijn.  

Zorg dat nieuw OV betalen toegankelijk is 

In haar brief geeft de staatssecretaris aan: “Pas als het nieuwe systeem zich bewezen heeft in klantgemak en betrouwbaarheid kan de techniek achter de huidige OV-chipkaart worden stopgezet.” Wij vragen de staatssecretaris ook expliciet aandacht voor de toegankelijkheid van het nieuwe OV betalen te hebben. Voor mensen met een beperking is het van groot belang dat deze nieuwe betaalwijzen toegankelijk en bruikbaar zijn voor iedereen. En dat het huidige systeem pas wordt ‘uitgezet’ wanneer het nieuwe systeem bruikbaar is voor iedereen, zoals ook is afgesproken in het Reizigersmanifest ‘Reiziger Centraal’ (Manifest Reiziger centraal bij nieuwe OV-betalen – Iederin). Hiermee voorkom je de problemen die we ook zagen bij de invoer van de OV Chipkaart te voorkomen.   

Lees hieronder onze brief aan de Tweede Kamer. 

Downloads

Brief inbreng debat OV(pdf – 107 KB)