Nieuwsbrief Movisie

Nieuws van Movisie, met onder andere:

  • Inzet ervaringsdeskundigheid bij lokale uitrol VN-verdrag Handicap
  • Krachtwerk helpt om te zien wat er wél goed gaat
  • ‘We inspireren inwoners in de wijk te verduurzamen’
  • Toegang tot de Wlz voor mensen met psychische kwetsbaarheid: wat kan een onafhankelijk cliëntondersteuner betekenen?
  • Kennisnetwerk Logeerzorg voor meer verbinding en uitwisseling
  • Inspiratiegids biedt zicht op interventies voor uitkeringsgerechtigden met een migratieachtergrond

Lees het hier online.