“Mensen met beperking onvoldoende betrokken bij wetgeving”

Bij het maken van wetten en beleid worden in Nederland mensen met een beperking te weinig betrokken bij dat proces. Daarmee voldoet Nederland niet aan het VN-Verdrag Handicap. Dat constateert het College voor de Rechten van de Mens donderdag in een jaarlijkse rapportage.

„Het actief betrekken van ervaringsdeskundigen en hun (vertegenwoordigende) organisaties bij de totstandkoming van beleid en wetgeving is niet vrijblijvend maar een belangrijke verplichting van het verdrag”, zegt Marjolein Swaanenburg-van Roosmalen, collegelid. „Participatie draagt niet alleen bij aan de kwaliteit en effectiviteit van beleid en wetgeving, maar zorgt ook voor een toegankelijke samenleving waarin iedereen écht kan meedoen.” Lees verder op rd.nl