‘Kleine bedrijven vinden aannemen ouderen en arbeidsbeperkten te groot risico’

Van nos.nl De arbeidsmarkt is nog nooit zo krap geweest, maar nog steeds staan veel mensen aan de kant. Volgens werkgevers en deskundigen kan dat niet los worden gezien van de lange periode waarin bedrijven hun zieke werknemers moeten doorbetalen.

Het financiële risico om mensen aan te nemen is daardoor soms te hoog, zeggen zij. Zeker ouderen en mensen met een arbeidsbeperking komen moeilijker aan een baan. Lees verder op nos.nl