Investeer in paleizen voor gewone mensen

Bewoners van kwetsbare wijken hebben behoefte aan toegankelijke buurtvoorzieningen. Mits bemenst met kundige professionals vormen ze paleizen waar ‘gewone mensen’ meer aan hebben dan aan iconische bouwwerken ontsproten aan het brein van befaamde architecten. De coronacrisis heeft de kwetsbaarste gebieden in ons land scherp op het netvlies gezet. Teveel mensen lijden onder groeiende ongelijkheid, zijn afhankelijk van een uitkering en hebben een moeizaam, eenzaam en perspectief-arm bestaan. Lees verder op movisie.nl