Inspraak verkeersveiligheidsbeleid

We willen een veilige en bereikbare stad blijven. Dit vraagt om duidelijke keuzes. Deze worden op hoofdlijnen gemaakt in het mobiliteitsbeleid. Het verkeersveiligheidsbeleid is hier onderdeel van. In dit beleid is uitgewerkt wat hiervoor nodig is op het gebied van verkeersveiligheid. Met als doel zo min mogelijk en liefst helemaal geen verkeersslachtoffers. Iedereen die deelneemt aan het verkeer, moet veilig thuis kunnen komen.

Het verkeersveiligheidsbeleid wordt vrijdag 12 maart 2021 vrijgegeven voor inspraak voor een periode van zes weken. Dit betekent dat u tot en met vrijdag 23 april een reactie kunt geven. Alle reacties die voor uiterlijk vrijdag 23 april binnenkomen, worden indien van toepassing verwerkt in het beleid, waarna het beleid, voorzien van een nota van beantwoording door het college van B&W ter vaststelling aan de raad wordt gestuurd. U kunt reageren via het online formulier of per post.

Online reageren (tot en met 23 april)

Van haarlem.nl