In de media: afspraken die zijn gemaakt rondom hulpmiddelen zijn te vrijblijvend

Van Iederin.nl Vier jaar geleden zijn er landelijke afspraken gemaakt met gebruikers, ministerie, gemeenten, zorgverzekeraars en leveranciers om de dienstverlening op het gebied van hulpmiddelen te verbeteren. Maar: die afspraken worden nog altijd niet goed nageleefd; de situatie is zelfs verslechterd, blijkt uit ons onderzoek. TV programma Max Meldpunt besteedde vorige week aandacht aan dit onderwerp. Ieder(in) was in de studio om te vertellen over de problemen waar mensen tegenaan lopen. En dat de politiek nu aan zet is.

Waar gaat het fout?

Gedoe in de aanvraag of levering heeft een grote impact op de levens van mensen die afhankelijk zijn van hulpmiddelen om hun dagelijks leven te kunnen leiden. Het gaat fout in de hele keten. Geleverde hulpmiddelen voldoen niet, er is niet altijd een duidelijk aanspreekpunt bij gemeenten, aanvraagprocedures zijn vaak nog ingewikkeld en duren lang. Het advies van de ergotherapeut of revalidatiearts is nog niet overal de basis, terwijl dat wel de afspraak is. Spoedreparaties worden niet binnen de afgesproken 24 uur uitgevoerd. Ook de communicatie met de aanvragen moet beter.

Complexe hulpmiddelen

We hebben meldingen gekregen van veel verschillende problemen. Vooral bij complexere hulpmiddelen, waarbij maatwerk nodig is, gaat het vaker mis. Dit zijn hulpmiddelen die vaak via meerdere wetten, uit verschillende potjes, betaald moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan hulpmiddelen voor kinderen of voor mensen met een progressieve aandoening. Daar is afgesproken dat het advies van de professional in principe gevolgd wordt en  dat er altijd een vaste casemanager is. Maar dit gebeurt niet overal.

Hoe kan het beter?

De afspraken die vier jaar geleden zijn gemaakt, waren te vrijblijvend. Slechts 80 van de 342 gemeenten hebben die afspraken toen onderschreven; dus het overgrote deel niet. Wij vinden dat de partijen zich meer moeten bekommeren om de mensen om wie het gaat en zich gewoon aan de afspraken moeten houden. En als ze dat niet doen? Dan moeten aanvragers van een hulpmiddel ergens terecht kunnen waar hun probleem wordt opgelost.  Dat is er nu niet.

Verder zou het als het gaat om noodzakelijke ondersteuning en voorzieningen om deel te nemen aan het sociale leven, helemaal niet uit mogen maken in welke gemeente je woont. Dus wat ons betreft krijgt iedereen dezelfde noodzakelijk ondersteuning en voorzieningen, ongeacht in welke gemeente je woont. De Minister zou hierin het voortouw moeten nemen.

Max Meldpunt 12 april terugkijken

Meldpunt | NPO Start Aflevering 13, het onderwerp over hulpmiddelen begint bij 14 minuten en 12 seconden.

Het artikel dat hoort bij deze uitzending vind je hier: Eerste hulp bij hulpmiddelen: dit kunt u doen als uw aanvraag vastloopt – MAX Meldpunt