Hulpmiddelencentrum failliet

Hulpmiddelencentrum failliet, werkzaamheden gaan door

De rechtbank Rotterdam heeft op 3 april 2020 het faillissement uitgesproken van het Hulpmiddelencentrum. De curatoren hebben als doel de dienstverlening onder te brengen bij andere leveranciers van hulpmiddelen.

Hulpmiddelen blijven bij cliënten

De cliënten van het Hulpmiddelencentrum moeten zo min mogelijk hinder ondervinden van het faillissement. De hulpmiddelen die nu bij ruim 50.000 cliënten in gebruik zijn, kunnen daar blijven. De dienstverlening wordt de komende weken ook onder de lastige financiële omstandigheden voortgezet.

Overname contracten

De curatoren onderzoeken de mogelijkheden van overname van de contracten door andere leveranciers van hulpmiddelen. De gemeenten en andere partners waar het Hulpmiddelencentrum een contract mee heeft, zijn hierbij betrokken.

Indien er nieuwe informatie is over het verdere verloop van het faillissement wordt deze hier gepubliceerd.

Update 03-04, 16:40 uur

Gebruikt u een hulpmiddel via het Hulpmiddelencentrum en heeft u een vraag? Lees de veelgestelde vragen omtrent het faillissement.