Haarlem sluit zich aan bij roep gemeenten voor meer geld WMO en Jeugdzorg

Haarlem vindt dat er structureel meer geld door het Rijk beschikbaar moet worden gesteld voor WMO (bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, red.) en Jeugdzorg. Vijf jaar geleden is de uitvoering van deze overheidstaken overgeheveld naar de gemeenten, die elk jaar tekort op het budget hebben. De gemeente Zoetermeer is voortrekker in een lobby voor meer geld en het stoppen van bezuinigingen. Lees verder op nhnieuws.nl