Ervaringsbijeenkomst Toegankelijkheid

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde Ervaringsbijeenkomst Toegankelijkheid. Maandag 4 juli was het zover: 14 medewerkers van de gemeente Haarlem wilden weleens ervaren hoe het is om in een rolstoel of blind door de historische binnenstad van Haarlem te bewegen. Een bont gezelschap van ontwerpers, beleidsmedewerkers en projectleiders deed hieraan mee. Platform Toegankelijkheid zorgde voor de rolstoelen en blindegeleidestokken en na de broodnodige instructies gingen we in kleine groepjes uiteen.

We merkten al snel dat de inrichting van de openbare ruimte enorm bepalend is voor hoe je je met een beperking kunt voortbewegen. Een ondergrondse container midden op de stoep, met scheef liggende stenen eromheen, zorgde voor veel vraagtekens bij de geblindeerde deelnemers. Gemaskerd merkten we dat je in zulke situaties veel meer op je gehoor vertrouwt. Een versgedraaide hondendrol kwam ook meer dan gebruikelijk stevig onze neus binnen. Gelukkig werd die nu keurig opgeruimd door onze begeleiders en stonden wij er als tijdelijk blinde medemens niet middenin.

Paaltjes, opsluitbanden en een stevig afschot van de trottoirs maakte het, in de toch al zware rolstoelen, best lastig om ons te verplaatsen. De rijbaan gebruiken in plaats van het trottoir bleek voor ons als tijdelijke rolstoelers toch een wat makkelijker oplossing , maar dat levert dan weer voor onszelf en andere weggebruikers gevaarlijke situaties op.

We vonden het mooi om te merken hoe het winkelend publiek rekening met ons hield en kijken met z’n allen terug op een bijzondere en zeer nuttige ervaring. Alle deelnemers waren het erover eens dat ook andere medewerkers van de gemeente Haarlem dit eens zouden moeten meemaken. Dus na de zomervakantie gaan we dit nog eens doen. Het is echt de moeite waard!

Nogmaals hartelijk dank aan Platform Toegankelijkheid. Met elkaar maken we Haarlem steeds toegankelijker!