Eerste bijeenkomst vandaag van Het Participatiekoor Haarlem

We kijken terug op een mooie middag waar de zangers met elkaar kennis hebben gemaakt en zijn begonnen aan de eerste zangrepetities van het programma Erbarme dich. 
De volgende bijeenkomst is 24 januari a.s. Wil je meedoen? Je kunt je nog aanmelden: http://bit.ly/3a1UwhE