Ambassadeurs trekken aan de gemeentelijke touwtjes

De ambassadeurs hebben niet echt een warm gevoel bij hoe de gemeente het uitgangspunt ‘Haarlem, een toegankelijke stad voor iedereen’ uitvoert. Daarom hebben we een paar maanden geleden besloten om wat aan de gemeentelijke touwtjes te gaan trekken. Eerst bij wethouder de Raadt (o.a. diversiteit & inclusie), dat was al op 6 oktober vorig jaar, en hopelijk binnenkort bij wethouder Berkhout (o.a. openbare ruimte).

Met in het achterhoofd de discussies in de commissie Samenleving van 29 september vorig jaar, vooral over toegankelijkheid, hebben wij een aantal raadsleden benaderd om met ons van gedachten te wisselen. Zo kwam laatst Thessa van der Windt langs bij de ambassadeurs. Zij had in september aan de gemeente gevraagd hoe het ervoor stond met de plannen om van Haarlem in 2030 een toegankelijke stad te maken. Daar maakte ze zich namelijk zorgen over. De gemeente had haar toen verteld dat ze een evaluatie zou opstellen, en die zou dit voorjaar klaar moeten zijn. Daarbij beloofde de gemeente de ambassadeurs te betrekken. Thessa wilde nu graag van ons weten of dat al was gebeurd.

Ze nam ruim de tijd voor ons, ondanks haar drukke privé- en raadslidagenda. We hebben het over allerlei onderwerpen gehad, waaronder eerdergenoemde evaluatie, maar ook het collegebesluit om parkeren te reguleren, hoe de politie ‘leefbaarheid met de focus op toegankelijkheid’ wil toepassen, de HIOR (Handboek Inrichting Openbare Ruimte), het WMO-loket en het feit dat in de grondwet het verbod om te discrimineren op handicap is toegevoegd. Ook hebben we gesproken over het fietsbeleid en het ontbreken daarin van enige verwijzing naar mensen met een beperking. Verder hebben we verteld dat we graag een gesprek aangaan met burgemeester Jos Wienen over de handhaving op gemaakte afspraken. Genoeg onderwerpen voor ons ambassadeurs om ons de komende tijd weer lekker in te storten!