Agenda

Participatieraad

De Participatieraad heeft een ongevraagd advies aan het College van B&W uitgebracht. Bij de totstandkoming van dat advies zijn de ambassadeurs betrokken. De Participatieraad uit haar zorgen over de aandacht voor toegankelijkheid. Een reactie van het College van B&W wordt gepubliceerd op deze website.

In gesprek met raadsleden

Verschillende raadsleden zijn gevraagd met ons in gesprek te gaan. Een raadslid woont binnenkort een vergadering van ons bij. Meer info volgt.

Platform Toegankelijkheid

De coördinatoren van het Platform Toegankelijkheid is gevraagd één of meerdere vergaderingen van de ambassadeurs bij te wonen.

Woensdag 25 januari

Gesprek met mevrouw Van der Windt, raadslid D66. Aanleiding is haar herhaalde kritische vragen aan wethouder De Raadt over het beleid voor een toegankelijke stad in 2030. Ilse, Margot en Maarten wonen dit gesprek bij.

Woensdag 1 februari

Vergaderingen ambassadeurs. Wil je een vergadering bijwonen? Stuur dan een mail naar info<apenstaartje>toegankelijkhaarlem.nl.

Donderdag 9 februari

Deelname aan workshop over toegankelijkheid van de gemeente Bloemendaal. Ilse en Maarten zijn hierbij aanwezig.

Maandag 13 februari

Bijwonen algemene bijeenkomst terrassenbeleid van de gemeente. Margot, Femke en Maarten wonen dit bij.

Vrijdag 17 februari

Overleg met medewerkers van VanHier Haarlem. Een organisatie voor alle Haarlemmers die hulp kunnen gebruiken of willen geven. Femke en Maarten zijn hierbij aanwezig.

Maandag 27 februari

Vergaderingen ambassadeurs. Wil je een vergadering bijwonen? Stuur dan een mail naar info<apenstaartje>toegankelijkhaarlem.nl.

Woensdag 15 maart

Ambassadeurs in gesprek met Robbert Berkhout, wethouder openbare ruimte. Ilse, Maartje en Maarten zijn hierbij aanwezig.

Woensdag 29 maart

Vergaderingen ambassadeurs. Wil je een vergadering bijwonen? Stuur dan een mail naar info<apenstaartje>toegankelijkhaarlem.nl.

Maandag 24 april

Vergaderingen ambassadeurs. Wil je een vergadering bijwonen? Stuur dan een mail naar info<apenstaartje>toegankelijkhaarlem.nl.

Woensdag 31 mei

Vergaderingen ambassadeurs. Wil je een vergadering bijwonen? Stuur dan een mail naar info<apenstaartje>toegankelijkhaarlem.nl.

Maandag 26 juni

Vergaderingen ambassadeurs. Wil je een vergadering bijwonen? Stuur dan een mail naar info<apenstaartje>toegankelijkhaarlem.nl.

Woensdag 26 juli

Vergaderingen ambassadeurs. Wil je een vergadering bijwonen? Stuur dan een mail naar info<apenstaartje>toegankelijkhaarlem.nl.