Ambassadeurs van Toegankelijk Haarlem

Wij zijn een groep enthousiaste ervaringsdeskundigen van onze prachtige stad. Ons doel is om de belangen te behartigen van mensen met een beperking. We zetten ons in voor toegankelijkheid in de breedste zin van het woord. Op deze website lees je wat wij zoal doen en wat je zelf kunt ondernemen om Haarlem nog gastvrijer en toegankelijker te maken. Ook verzamelen we lokaal en algemeen nieuws over toegankelijkheid. Klik meer voor meer informatie over de ambassadeurs.

Voorlichting, advies en schouw

De ambassadeurs hebben kennis en ervaring opgedaan vanuit hun eigen praktijk en willen dit graag delen. Dit doen we door voorlichting te geven, te adviseren, openbare ruimte en (publieke) gebouwen of websites te schouwen en jaarlijkse activiteiten te organiseren. Samen werken we aan een toegankelijker Haarlem!

Wil jij ons team versterken?

Ben jij de ambassadeur waar wij naar op zoek zijn? Klik hier als jij ons team wilt versterken.

Nieuws

Lees meer over de activiteiten van de ambassadeurs en lokaal en algemeen nieuws over toegankelijkheid. Klik hier voor nieuws.

VN-verdrag Handicap

Eén op de tien Nederlanders heeft een beperking, ze zijn bijvoorbeeld slechtziend, blind of doof, hebben een lichamelijke of verstandelijke beperking of psychische problemen. Sinds 2016 geldt het VN-verdrag Handicap in Nederland, wat eigenlijk overbodig en vanzelfsprekend zou moeten zijn. Het doel van dit verdrag is dat de positie van mensen met een beperking verbetert.

Het verdrag geeft mensen met een beperking of chronische aandoening recht op gelijke behandeling en gelijkwaardig meedoen. Of het nu gaat om toegankelijkheid, naar school kunnen gaan, passend wonen, werken, een toereikend inkomen, passende zorg, vervoer, vrije tijdsbesteding. Het verdrag verplicht de overheid en maatschappelijke organisaties op al deze terreinen zichtbare en merkbare vooruitgang te boeken, aldus de Rijksoverheid.

Gemeenten hebben dus een belangrijke rol bij de uitvoering van het verdrag en zijn verplicht, samen met ervaringsdeskundigen, een Lokale Inclusie Agenda op te stellen. Zodat iedereen zich welkom voelt, met en zonder beperking. Ook maatschappelijke sectoren zoals de bouw, de vervoer- en de woonsector moeten handelen naar het verdrag. Dat betekent dat iedereen zo zelfstandig en gelijkwaardig mogelijk mee kan doen aan de maatschappij. Wat je achtergrond moge zijn, hoe je leefsituatie ook is, welke (on)mogelijkheden je gezondheid met zich meebrengt, tijdelijk of permanent.

Tref je een deurhanger?

Heb je een deurhanger aangetroffen in de brievenbus, aan je fiets of in de beplanting? Dan kon iemand met bijvoorbeeld een kinderwagen, rollator, rolstoel of taststok jouw huis niet (makkelijk) passeren. Klik hier voor tips en regels over wat jij kunt doen. Klik hier voor informatie over de deurhanger.

Wil je deurhangers voor eigen gebruik?

Vind je de deurhangers een goed idee en wil je graag meewerken aan dit project? Stuur dan een mailtje naar deurhanger@toegankelijkhaarlem.nl en haal gratis een setje op.